Katedra Infrastruktury Zarządzania

Katedra Infrastruktury Zarządzania (K5) na Wydziale Informatyki i Zarządzania (W8) powołana została 1 grudnia 2014 roku na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej.

więcej >>